Header Ads

Bharoto Bhagyo Bidhata Lyrics - Rajkahini Bengali Movie 2015 - Srikanto Acharya Lyrics

Bharoto Bhagyo Bidhata Lyrics - Rajkahini Bengali Movie 2015 - Srikanto Acharya Lyrics

Bharoto Bhagyo Bidhata Lyrics - Rajkahini Bengali Movie 2015 - Srikanto Acharya Lyrics
Singer Srikanto Acharya
Singer Rabindranath Tagore
Song Writer Rabindranath Tagore

Bharoto Bhagyo Bidhata Lyrics 

Aohoroho tobo ahwan procharito
Shuni tobo udaro baani
HIndi boudhya sikh joino paroshik
musholman khrishtani

Purobo poschimo ashe
Tobo shinghashono pashe
Premo-haar hoy gatha
Jono gono oikko bidhayoko joyo he
Bharoto bhaggo bidhata..

Otolo oghudoyo bondhuro pontha
Jugo jugo dhabito jaatri
He chiro sarothi tobo rotho chokre
Mukhorito potho dino-raatri

Daruno biplobo majhe
Tobo sonkkho-dhoni baaje
Songkoto dukkho trata
Jono gono potho porichayoko joyo he
Bharoto bhaggo bidhata
Joyo he, joyo he, joyo he
Joyo joyo joyo joyo he.. oo..

Ghoro timiro ghono nibiro nishithe
Pirito murchhito deshe
Jagroto chilo tobo obicholo mongolo
Notonoyone onimeshe
Du-swapne atonkey
Rokkha korile onkey
Snehomoyi tumi mata
Jono gono duhkho trayoko joyo he
Bharoto bhaggo bidhata
Joyo he, joyo he, joyo he
Joyo joyo joyo joyo he..

Ratri probhatilo udilo robi-chobi
Purbo udoyo giri bhale
Gahe bihongomo punno shomirono
Nobo jibono rosho dhale
Tobo korunar anuraage
Nidrito bharoto jaage
Tobo chorone noto matha
Joyo joyo joyo he, Joyo rajeshworo
Bharoto bhaggo bidhata
Joyo he, joyo he, joyo he
Joyo joyo joyo joyo he.


No comments